fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka-mechanika. Natalia: Na chropowatej płycie poziomej umieszczono klocek o ciężarze G . Do klocka doczepiono poziomą linkę przerzuconą przez bloczek .Na końcu linki znajduje się szalka ,która może być dowolnie obciążana . Współczynnik tarcia statycznego równa się μ , a kinetycznego μ1 . Podać warunki równowagi klocka zakładając ,że obciążenie szalki może się zmieniać w sposób ciągły. Jest to zadanie z tej strony : http://www.zod.tu.koszalin.pl/dokumenty_pdf/materialy_uzupelniajace/mechanika_teoretyczna/zadania_do_cwiczen_z_mechaniki_sem_02.pdf zadanie to mieści się na str.13 a rysunek jest na 14 str. Proszę o pomoc , jakieś proste wytłumaczenie. Będę bardzo wdzięczna.
3 cze 20:37
3 cze 20:55