fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Potencjal elektryczny Kora: Dwa ladunki +Q i −Q znajduja sie w odleglosci x. Ile wynosi natezenie pola i potencjal posrodku odcinka x? W ktorym miejscu natezenie pola jest rowne zero. Kompletnie nie wiem jak to zrobic
2 cze 17:08
: Zasada superpozycji, mówi ci to coś ?
2 cze 20:17
'Leszek: Potencjal: V1 = kQ/(0,5x) , od ladunku +Q , V2 = −kQ/(0,5x) , od ladunku − Q V = V1 + V2 = 0 E1 = kQ/(0,5x)2 , E2 = kQ/(0,5x)2 , E= E1 + E2 = .........
2 cze 21:21