fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Maksymalne wzmocnienia/wyciszenia - jak rozpoznać Axan: rysunekWitam, mam problem ze zrozumieniem rozwiązania zadania 6.3.13 do pkt b) i c) z nowego mendla. Dwa głośniki ustawione w odległości l = 3m od siebie podłączone do tego samego źródła generującego sygnał o częstotliwości f= 1000 Hz. Słuchacz znajduje się w odległości r = 4m od prawego głośnika na linii prostopadłej, do linii łączącej głośniki. Dźwięk rozchodzi się w powietrzu z prędkością v = 340 m/s. b) Słuchacz może poruszać się tylko wzdłuż wyznaczonej prostej prostopadłej do linii łączącej głośniki. Jeśli od punktu A (patrz rysunek) będzie się przemieszczał powoli do przodu, co usłyszy najpierw. Maksymalne wzmocnienie/wyciszenie dźwięku c) jeśli słuchacz będzie poruszać się do tyłu (odwrotnie jak w pkt b)), co usłyszy najpierw? Maksymalne wzmocnienie/wyciszenie dźwięku? Zdjęcie rozwiązania: http://imgur.com/1LfJFlZ Czy ktoś mógłby wytłumaczyć, skąd biorą się te rozwiązania? Aby tak łopatologicznie wytłumaczyć?
1 cze 10:17
: Należy napisać warunek na wzmocnienie/wygaszenie interferujących fal w zależności od... no właśnie od czego? np. od kąta ale którego−tutaj wybór zależy od rozwiązującego.
1 cze 16:02