fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kształt i rozmiar prostokątnej płyty - mechanika relatywistyczna triba: Obliczyć rozmiary i kształt prostokątnej płyty 2x3m, która oddala się pod kątem 30o wzdłuż dłuższego z boków z prędkością względną równą 0,6c. Ja bym policzył relatywistyczne długości boków i podstawił do pola. Nie wiem jak odnieść się do kąta. Można go zaniedbać w tym zadaniu?
27 maj 20:52
: nie
28 maj 15:16
triba: Jakieś uzasadnienie, podpowiedź? Ta odpowiedź mi nie pomogła.
28 maj 16:07
'Leszek: Nalezy zrobic rysunek i zrzutowac bok a= 3 m na osie , pozioma X i pionowa Y ax = a*sin α ay = a*cos β * 1 − (v/c)2 , bo skrocenie Lorentza a ' = ay2 + ax2 = a* 1 − (v*cos α /c)2 i podobnie zrob z drugim bokiem , pamietaj , ze tylko skrocenie Lorentza nastepuje w kierunku ruchu ciala !
28 maj 17:14
: zapewne pomoże cikompletne rozwiązanie ale ..nie chce mi się
28 maj 23:04