fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jak to zrobić? KIIII: Ramka składająca się z 50 zwojów obraca się ruchem jednostajnym w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 0,8 T. Oblicz amplitudę SEM, jeżeli pole powierzchni ramki wynosi 150cm2, ramka wykonuje 120 obrotów na minutę, a oś obrotu ramki jest prostopadła do linii sił pola magnetycznego.
27 maj 20:03
KIIII: Proszę, niech ktoś pomoże emotka
27 maj 21:24
'Leszek: n = 50 B= 0,8 T S= 150 cm2 = 140*10(−4) m2 f= 120/min = 2 Hz Zmiana strumienia magnetycznego na skutek ruchu ramki dΦ = nBS*cos (ωt) Indukcja elektromagnetyczna Faradaya SEM = − dΦ/dt = nBSω sin(ωt) SEMo = nBSω = .......dokoncz
28 maj 15:47