fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prędkości kul po zderzeniu doskonale sprężystym szymik: Dwie kule o masach m1 i m2 poruszają się w jednym wymiarze naprzeciwko siebie i zderzają się doskonale sprężyście. Jeżeli prędkości kul przed zderzeniem to odpowiednio v1 i v2, znaleźć prędkości obydwu kul po zderzeniu.
27 maj 10:06
: rozwiąż układ r−ń 1.ZZE 2. ZZP
27 maj 11:18