fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
przewodzenie ciepła Łoś: Rurociągiem stalowym o średnicy 820x10mm i długości 15m wyłożonym od WEWNĄTRZ warstwą szamotu o grubości 60 mm przepływają spaliny o temperaturze 600 st. C. O ile zmaleje strumień przenikającego ciepła, jeśli między cegłą szamotową a ścianą rury ułoży się warstwę azbestu o grubości 5mm. Przyjąć temperaturę otoczenia równą 20 st. C, wartości współczynników wnikania ciepła do ściany wewnętrznej αw= 174 W/m2K oraz do otoczenia αz=16,3 W/m2K. Współczynniki przewodzenia ciepła: stali γ=41,9 W/mK azbestu γ=0,163 W/mK szamotu γ=0,698 W/mK Nie wiem jak wziąć się za to zadanie. Nie umiem wyprowadzić wzorów na poszczególne Q i na to główne oraz nie wiem jak patrzeć na ten układ izolatorów. Czy to jest patrząc od wewnątrz: spaliny−szamot−rura?
26 maj 19:28