fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
lepkość cieczy Fizyk: Czy mógłby ktoś mi pomóc obliczyć lepkość gliceryny w ze wzoru:
 (m−16*3.14*d3*p)gt 
n=

 3*3.14*d*l 
gdzie: d = 1.6*103m = 0.0016m m = 1.62*105kg = 0.0000162kg l = 3*101m = 0.3m
 g kg 
p = 1.260

= 1260

 cm3 m3 
g = przyspieszenie ziemskie. Coś robię nie tak. Wyniki wychodzą mi złe. Może myle jednostki. Proszę o pomoc.
26 maj 18:35
: masz zły wzór
26 maj 19:12