fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawa Keplera, usasadnienia GrumpyFox: Na podstawie czego udowodnić , że ( w ruchu planet) prędkośc planety np okrązającej słónce, jest prostopadły do promienia wodzącego? Jeśli napiszę , że prędkość jest styczna do toru ruchu i że promień wodzący łączy najkrótszą linią prostą te dwa ciała , wobec tego te dwie rzeczy są do siebie prostopadłe to wystarczy czy nie za bardzo? Bo dla mnie np. z tego nie bardzo to wynikka
23 maj 20:30
'Leszek: Jest to zgodne z zasada zachowania momentu pedu , wykorzystaj iloczyn wektorowy ktory okresla wektor momentu pedu .
23 maj 20:49
GrumpyFox: Dziękuję
23 maj 20:52