fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciepło 1357: Witam, mam problem z rozwiązaniem poniższego zadania. Bardzo proszę o podpowiedź. Pewną ilość wody o temperaturze 20oC ogrzewano doprowadzając jednostajnie ciepło. Po upływie 5 minut i 20 sekund woda osiągnęła temperaturę 100oC a po dalszych 36 minutach całkowicie zmieniła się w parę. Dokonaj analizy zjawisk występujących w sytuacji opisanej w treści zadania. Określ zależność pomiędzy ilością dostarczonego ciepła i czasem ogrzewania. Oblicz
 J 
ciepło parowania wody. Ciepło właściwe wody 4200

.
 kg oC 
Zależy mi głównie na ostatnim poleceniu, tzn. oblicz ciepło parowania wody.
23 maj 17:09
1357: czas masz podany więc pozostaje tylko podstawić do wzoru i obliczyc ciepło w czym problem? wzoru nie znasz ? http://fizyka.pisz.pl/strona/138.html
23 maj 18:31
1357:
 Q 
Z jakiego wzoru powinienem skorzystać? Przecież cpw =

, a nie znam masy ani ciepła.
 m 
Jaki wzór łączy w sobie czas?
24 maj 16:29
1357: ten wzór powinien powstać w twojej głowie wskazówka: "doprowadzano ciepło jednostanie"
24 maj 21:43
1357: rysunekCzyli wykres zależności ciepła dostarczanego od czasu wygląda tak jw?
 Q 
I wtedy

= const. czyli w sumie to urządzenie ma stałą moc = P , a ilość ciepła
 t 
dostarczanego to Q = P * t zgadza się? Wtedy
cw * m * ΔT = P * t1  
ct * m = P * t2 
 P 
Z pierwszego równania wyliczam

i przekształcam drugie i następnie podstawiam
 m 
P cw * ΔT 

=

m t1 
 P * t2 
ct =

 m 
 P 
Podstawiam pod

 m 
 cw * ΔT * t2 
ct =

 t1 
I liczę
 
 J 
4200

* 80oC * 2160 s
 kg oC 
 
ct =

 320 s 
 J 
ct = 2268000

 kg 
 kJ 
ct = 2268

− więc wynik chyba w przybliżeniu dobry
 kg 
Dziękuję za podpowiedź emotka
27 maj 22:40
1357: W powyższym rozwiazaniu pisalwm ct jako cieplo parowania nie jako cieplo topnienia. Mogło być to trochę mylące ale już tak odruchowo pisałem. W sumie to można by było to zrobić też w taki sposób: Q1 ; ciepło dostarczone do ogrzania wody do temperatury 100oC Q2 ; ciepło dostarczone do odparowania wody Wyznaczamy stosunek tych wartości ciepła
Q1 t1 320 s 

=

=

= 0,148 więc Q1 = 0,148 * Q2 zatem
Q2 t2 2160 s 
cw * m * ΔT = 0,148 * cpw * m Skraca się masa, przekształcam, aby otrzymać ciepło parowania wody.
 cw * ΔT 
cpw =

 0,148 
 
 J 
4200

* 80oC
 kg oC 
 
cpw =

 0,148 
 kJ 
cpw = 2268

 kg 
Ten sposób był chyba szybszy acz dokładnie taki sam jakby nie patrzeć.
28 maj 12:56