fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znaleźć minimalna wartość indukcji pola magnetycznego justynkajestem: Po szynach tworzących równię pochyłą o kącie α może zsuwać się bez tarcia pręt o masie m, przez który przepuszczamy prąd o natężeniu I. Znaleźć minimalna wartość infekcji pola magnetycznego, w którym należy umieścić układ, aby pręt pozostał w spoczynku. Odległość między szynami wynosi L. Tarcie pręta o szyny zaniedbujemy. Z góry dziękuję za pomoc emotka
22 maj 13:18
'Leszek: Nie podales jak ma byc skierowane pole magnetyczne , pionowo , prostopadle do powierzchni rowni , poziomo , czy jeszcze inaczej ?
22 maj 13:52
justynkajestem: W nie mam tego podanego
22 maj 14:01
justynkajestem: * nie mam tego podanego
22 maj 14:01