fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Studia Evedoo: Jakiemu ciśnieniu trzeba poddać gaz CO2 w temperaturze T = 300K, tak aby jego gęstość wyniosła d=50 g/l? Wykonać obliczenia dla gazu doskonałego oraz dla gazu Van der Waalsa. Dane są stałe Van der Waalsa: a= 3,62 atm l2 / mol 2 b= 0,043 l/mol stała gazowa: R = 0,082 atm l/K mol
20 maj 18:23