fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Studia Evedoo: Oblicz całkowitą zmianę eatropii w wyniku zmieszania m1 = 300g azotu (μ1 = 28g/mol) oraz m2 = 200g dwutlenku węgla (μ2 = 44g/mol). Temperatury i ciśnienia gazów przed zmieszaniem były jednakowe. Proces mieszania zachodzi w układzie izolowanym cieplnie przy stałej objętości. Stała gazowa R = 8,31 J/(mol K)
20 maj 18:20