fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Studia Evedoo: Jeden mol telnu w temperaturze T0 = 290K poddano sprężeniu adiabatycznemu, tak że jego ciśnienie wzrostło w = 10 razy. Obliczyć: a) temperaturę gazu po sprężeniu, b) pracę wykonaną przez gaz. Dana jest stała gazowa R = 8,31 1 / mol K
20 maj 18:16