fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka studia Evedoo: Dwuatomowy gaz doskonały sprężamy do objętości 10 razy mniejszej od początkowej. Proces sprężania zachodzi: a)izotermicznie b) adiabatycznie. W którym przypadku i ile razy praca potrzebna do sprężania gazu jest większa? Dla dwuatomowego gazu doskonałego stała γ = 1,4.
20 maj 18:12