fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Sprężyna Marta: Klocek o masie m = 2kg spada swobodnie z wysokości h = 0.4m na sprężynę o stałej sprężystości k = 2000N/m, w wyniku czego sprężyna zostaje ściśnięta. Oblicz maksymalne skrócenie sprężyny.
20 maj 15:21
'Leszek: Skorzystaj z zasady zachowania energii : x skrocenie sprezyny mg(h+x) = kx2/2
20 maj 15:26