fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka poziomka: Czas połowicznego rozkładu dla izotopu wodoru (3/1) H wynosi 12 lat. Oblicz, jaki procent początkowej masy izotopu uległ rozpadowi po 36 latach.
19 maj 15:36
'Leszek: Skorzystaj ze wzoru Nt = No *2−t/T t = 3T ,czyli Nt = No / 8 tyle nie uleglo rozpadowi , ΔN = (7/8) No tyle uleglo rozpadowi zamien to na % .
19 maj 16:13