fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość względna. Zjebałem: Woda w rzece płynie z prędkością 2 m/s względem brzegu. Po pokładzie statku płynącego pod prąd z prędkością 3 m/s względem wody biegnie marynarz, który pozostaje w spoczynku względem brzegu. Prędkość marynarza względem pokładu statku jest równa. a 1 m/s b 1,5 m/s c 2,5 m/s d 5 m/s
18 maj 23:25