fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz temperaturę grzałek. Arcani: Dwie grzałki o mocach P1=20 W i P2=40 W na napięcie U=220V połączono szeregowo i włączono do sieci o napięciu U=220 V. Obie grzałki uzyskały temperaturę t1=50 *C, a natężenie prądu płynącego przez grzałki wynosiło I=0,2A. Jaką temperaturę t2 będą miały grzałki po włączeniu ich bezpośrednio (równolegle) do sieci, jeżeli współczynnik temperaturowy oporu obu grzałek jest jednakowy i wynosi a=4*10(−3) K(−1)
17 maj 23:02
+-: Tu jest błąd w danych Moc szeregowo wynosi P=220*02=44W>20W
 u2 
Oporność grzałki o mniejszej mocy jest większa od tej która ma większą moc. P=

 R 
To nie może być tak, że przy takim samym napięciu zasilania, połączone w szereg dwie grzałki dają mają moc większą od mocy znamionowej "mniejszej" grzałki.
18 maj 14:29
a.cynacewicz: Ile 3 grzałki 300 W pobiera prądu ?
21 sty 15:19