fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
16 maj 18:42
'Leszek: Masz dobrze napisany wzor wystarczy wstawic podane wielkosci i otrzymasz J = mr2 = 0,025 kg *(25*10−3)2 m2 = 15,625*10−6 kg m2 ≈ 16*10−6 kg m2
16 maj 19:00