fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika - przemiana ciepła / pracy fizykadasielubic: rysunekWitam, przychodzę o pomoc w takim oto zadaniu. Układ termodynamiczny poddano przemianom od stanu początkowego A do B, od B do C i od C do A. Mam do uzupełnienia ( + , − , 0) taką oto tabelkę : −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | | Q | W | ΔEw | | A −> B | | | + | | B −> C | + | | | | C −> A | | | | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Oraz obliczyć wartość całkowitej pracy wykonanej przez układ w tym zamkniętym cyklu.
 V 
W A −−> B mamy izobarę. Ponieważ

= const a objętość nam rośnie, to ciepło musi spadać
 T 
czyli minusik. Pracę liczymy ze wzoru W = p(V2 − V1) = 20 *(3−1) = 20*2 = 40 J, czyli do pracy też leci plusik. W B −−> C mamy izochorę, a w takiej przemianie z definicji nie wykonuje się żadna praca. Z I zasady termodynamiki mamy U = Q + W, ale w izochorze W = 0. W takim razie ponieważ w treści było podane, że w tej przemianie ciepło jest dodatnie, to z przekształconego wzoru U = Q + 0, wychodzi że energia również będzie tutaj dodatnia, a więc plusik. Tą część udało mi się zrobić, ale zupełnie nie wiem jak zabrać się za przemianę C −−> A, także proszę o pomoc.
14 maj 19:51
'Leszek: Przede wszystkimzalezy to od " umowy" w niektorych podrecznikach podane jest , ze jezeli ogrzewamy gaz to Q> 0 , jezeli nad gazem wykonujemy prace to W> 0 , jezeli rosnie temperatura to ΔEw > 0 Przy takiej umowie otrzymujemy : A→B : p = const. V rosnie , T rosnie , ogrzewamy gaz Q>O , W< 0 bo gaz wykonuje prace przeciwko sila zewnetrznym , ΔEw > 0 B →C : V = const. p rosnie , T rosnie ogrzewanie gazu , Q>0 , W= 0 , ΔEk >0 C→A: p maleje ,V maleje , T maleje oziembianie gazu , Q< 0 , W< 0 , ΔEk <0 Calkowita praca rowna jest polu trojkata : W= 0,5*( 40 − 20)(3 − 1) = 20 J
14 maj 20:47
fizykadasielubic: Dziękuję za szybką odpowiedź! Jeżeli można, to czy mógłbym prosić jeszcze o dokładniejsze wytłumaczenie sytuacji C −−> A? Chodzi mi o zrozumienie schematu, żebym mógł dalej sam rozwiązywać podobne zadania w domu/szkole. Pierwsze dwie przemiany są logiczne (chociaż nie zauważyłem swojego błędu z pracą w pierwszej przemianie, dziękuję za poprawienie mnie), ale trzecia jest dość myląca. Nie jest to izoterma/izobara/izochora, więc nie wiem jakiego wzoru tu użyć, a na wyczucie jeszcze tego nie łapię.
14 maj 22:06
'Leszek: Wszystkie zmiany sprawdzamy z rownania stanu gazu np.
pA*VA pC*VC 

=

TA TC 
C→A to nie jest zadna ze znanych przemian wiec nie szukaj jej nazwy , ale zauwaz ,ze pA < pC oraz VA < VC czyli TA < TC , cieplo jest odbierane .
14 maj 22:29
fizykadasielubic: Rzeczywiście, a skoro ciepło jest odbierane, to układ musi wykonywać jakąś pracę żeby tracić to ciepło, a więc praca będzie ujemna. Skoro i praca i ciepło są ujemne, to z I zasady termodynamiki również energia musi być ujemna. O to chodziło? Dobrze myślę? Czy da się do takich rozwiązań dojść bardziej ,,oficjalnie" ( z jakiegoś dowodu/wzoru), czy (nie)stety trzeba tutaj po prostu myśleć logicznie i w ten sposób dojść do rozwiązania? Dziękuję za pomoc!
14 maj 23:16
||: Myślec trzeba zawsze i..do końcaemotka w C→A Q < 0 ale W > 0 czyli znak Ew zalezy od tego który z tych składników jest większy, sprawdź to !
15 maj 10:40
'Leszek: Energia wewnetrzna Ew jest wprostproporcjonalna do zmany temperatury ΔEw = ncv *ΔT , jak rosnie temperatura to ΔEw > 0 W przemianie C→A temperatura maleje ( wynika to z rownania stanu gazu )wiec ΔEw < 0
15 maj 11:04
fizykadasielubic: Teraz juz wszystko jasne, bardzo dziękuję za pomoc
15 maj 11:15
123: @110:04 to I zas. termodynamiki w tym przypadku nie obowiązuje ?
15 maj 14:35
'Leszek: I zasada termodynamiki obowiazuje , to jedna z najbardziej podstawowych zasad fizyki , gdzie Ty widzisz , ze w przemianie C→ A ta zasada nie obowiazuje ?
15 maj 17:27
daras: @fizykadasielubic wyciągasz błędne wnioski: 19:51 cytuję: "W A −−> B mamy izobarę. Ponieważ p = const a objętość nam rośnie, to ciepło musi spadać czyli minusik." Nie minusik lecz plusik, bo temperatura (w kelwinach) rośnie proporcjonalnie do objętości. i dalej: "W takim razie ponieważ w treści było podane, że w tej przemianie ciepło jest dodatnie, to z przekształconego wzoru U = Q + 0, wychodzi że energia również będzie tutaj dodatnia, a więc plusik." Tutaj dobrze ale nie wynika to z tego, że zaznaczono w tabelce plusik lecz z tego, że wzrosła temperatura gazu Tc > TB > Ta @'Leszek 20:47 "C→A: p maleje ,V maleje , T maleje oziembianie gazu , Q< 0 , W< 0 , ΔEk <0" Jeśli traktujemy pracę sił zewnętrznych jako dodatnią to w tej przemianie W > 0. Czyli słusznie jak zaznaczył || znak ΔU będzie zależał od porównania tej pracy z ilością oddanego ciepła.
15 maj 18:29
anon: Czy pracy w przemianie C −−> A nie możemy policzyć z całki ∫CA pdV? Wtedy wynik wychodzi ujemny.
15 maj 19:45
'Leszek: Dla gazu doskonalego energia wewnetrzna jest : U = ncv * T , jezeli maleje T , maleje U czyli ΔU < 0 , natomiast problemy moga byc z praca W , w niektorych podrecznikach spotykam , ze jezeli gaz wykonuje prace przeciwko sila zewnetrznym to W < 0 lub w innym podreczniku , ze jest odwrotnie , ale z energia wewnetrzna nigdy tak nie ma .
15 maj 21:33
jg: Małe pytanie nie w temacie, ktoś robi pracę domową nr 4 na pewnej politechnice? emotka
15 maj 22:04
fizykadasielubic: Nie zaprzeczam, nie zaprzeczam emotka
15 maj 22:36