fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika Kamil: Cześć, bardzo proszę o pomoc w takim oto zadaniu i ewentualne wytłumaczenie. Zgodnie z zasadą Landauera wymazanie jednego bitu informacji w otoczeniu o temperaturze T wymaga straty energii (wydzielenia ciepła) o wartości co najmniej ∆QLandauera = kB*T*ln2, gdzie stała Boltzmanna kB=1.38×10−23 J/K. Załóżmy, że moc odprowadzanej energii cieplnej z procesora wynosi 30 µW. 1) Oszacuj maksymalną liczbę Nmax wymazywanych bitów w czasie jednej sekundy w procesorze Landauera pracującym w : a) temperaturze 27o C b) temperaturze −260o C. 2) Oszacuj moc odprowadzanej energii cieplnej z procesora o temperaturze 27o C, wymazującego w czasie jednej sekundy Nmax bitów, w którym wymazanie jednego bitu powoduje wydzielenie się ciepła ∆Q= 106⋅∆QLandauera.
14 maj 01:52
123: umiesz dzielić i mnożyc jeśli nie, to uzyj kalkulatora hint: 1 μW = 10−6 W
14 maj 09:10