fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fala poprzeczna fizykman14: Równanie fali poprzecznej propagującej się wzdłuż naciągniętej długiej struny ma postać y(x,t) = 0,04*cos[0,05π * x + 6π * t] Wyznacz lub oblicz: *amplitudę *długość *częstotliwość *prędkość fazową *kierunek rozchodzenia się fali *maksymalną prędkość poprzeczną elementów struny Jakie jest wychylenie elementów struny o współrzędnej x = 0,038 m w chwili t = 0,37 s? Dziękuję za pomoc i poświęcony czas
13 maj 18:29
123: podstaw x i t do wzoru i użyj kalkulatora
14 maj 09:04
fizykman14: A co z kierunkiem rozchodzenia się fali? Jest tu jakiś odpowiednik "reguły prawej dłoni" czy po prostu liczy się to z jakiegoś wzoru którego jeszcze nie znalazłem?
14 maj 10:30
'Leszek: równanie fali biegnącej wzdłuż osi X zgodnie z jej kierunkiem y(x,t) = A sin(ωt − kx) równanie fali biegnącej w odwrotnym kierunku y(x,t) = A sin(ωt + kx) w Twoim zadaniu y(x,t) = 0,04*cos[ 6πt + 0,05πx] ⇒ y(x,t) = A*sin[ 6πt + 0,05πx + π/2] porównując otrzymujemy : A = 0,04 m k = 2π/λ ⇔ 0,05π = 2π/λ ⇒ λ = 40 m ω = 2πf ⇔ 6π = 2πf ⇒ f = 3 Hz vfazowa = ω/k = 120 m/s vmax = ω*A = 2πfA = 0,7536 m/s oblicz y(0,038 ; 0,37) = ......
14 maj 12:43
fizykman14: Po zobaczeniu rozwiązania rzeczywiście zadanie jest o wiele prostsze niż się wydawało. "Przejrzałem na oczy" i teraz powinienem dać radę z podobnymi zadaniami, na wszelki wypadek przećwiczę jeszcze kilka podobnych dla utrwalenia. Bardzo dziękuję za pomoc.
14 maj 13:15
'Leszek: OK ! powodzenia podczas uczenia się fizyki , nie jest trudna , a jest ciekawa , rozwiązuj dużo zadań .
14 maj 13:41