fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
studia, soczewka anteeeek: Soczewka zbierająca daje wyraźne obrazy na ekranie w dwóch położeniach odległych od siebie o "k". Wykazać, że w tym przypadku f = (l2−k2)/4l gdzie l jest stałą odległością pomiędzy przedmiotem i ekranem.
13 maj 16:08
||: to rozwiązanie z liceum, rozwiązanie znajdziesz np. w zbiorze zad. Massalskich
13 maj 16:54