fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ogniskowa soczewki kubaw: Oblicz ogniskową soczewki dwuwypukłej o promieniach krzywizny r1= r2=10cm dla światła o barwie fioletowej i czerwonej. Odpowiednie współczynniki załamania dla szkła kronowego wynoszą nF=1,5157, nC=1,5076. mógłby ktoś wytłumaczyć to zadanie i rozpisać? z góry dziękuję
13 maj 16:04
kubaw: i 2 zadanko które się odnosi do tego Z soczewką z poprzedniego zadania zetknięto soczewkę wklęsło−płaską: r1=−10cm, r2= wykonaną ze szkła typu flint (nF=1,6246, nC=1,6080).
13 maj 16:05
kubaw: Oblicz ogniskowe tej soczewki rozpraszającej dla światła fioletowego i czerwonego oraz ogniskowe ff i fc powstałego z połączenia obu soczewek układu skupiającego.
13 maj 16:05