fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
światło kubaw: Promień światła białego pada pod kątem 60° na płytkę równoległościenną. Odległość między skrajnymi promieniami czerwonym i fioletowym przy wyjściu z płytki wynosi 0,0003m. Znaleźć grubość płytki jeżeli współczynnik załamania szkła dla promienia czerwonego jest 1,51 a dla promienia fioletowego 1,53. pomoże ktoś rozwiązać zadanie?
13 maj 16:02
||: wygugluj "płytka równoległościenna" a potem podstaw do wzorów
13 maj 16:50