fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. student: W dno stawu wbito pionowo pręt o wysokości 1 m w ten sposób, że znajduje się on cały pod wodą. Znaleźć długość cienia pręta na dnie stawu, jeżeli promienie słoneczne padają na powierzchnię wody pod kątem 30°. prosze o rozwiązanie i wytłumaczenie zadania
13 maj 16:01
Patryk: rysunekWięc mamy kąt ABC = 30 A interesuje nas kąt ABD = 60 aby można było obliczyć kąt załamania w innym ośrodku. Współczynnik załamania światła w wodzie wynosi 1,33, więc: sin60sinβ=1,33 po wyliczeniu tego kąta sinβ = 0,6512 a więc β≈41 Nasze szukane to cień zaznaczony na 2 rysunku jako x.
 x 
tgβ=

 1 
tg41=x x≈0,8693[m] i to jest ten cień.
13 maj 16:42
||: źle kąty mierzymy w stosunku do normalnej sin30o = nsinβ i dalej z tangensa
13 maj 16:56
||:
 3 3 
lub sinβ =

sin30o =

 4 8 
 sinβ sinβ 
tgβ =

=

= x
 cosβ 1−sinβ 
13 maj 16:58