fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
załamanie światła student: Na ściankę szklanego pryzmatu zanurzonego w wodzie (rys.) pada prostopadle wiązka światła jednobarwnego. Podać warunek dla kąta α, przy którym wiązka nie wejdzie do wody. Współczynnik załamania światła dla wody n1=1,33, a dla szkła n2=1,5. Proszę o wytłumaczenie zadanka i rozwiązanie
13 maj 15:59
||: a umiesz rysowac
13 maj 16:51
student: rysunekno tak zapomniałem o rysunku, kąt alfa zaznaczyłem pomarańczową kropką
13 maj 17:30
123: studiowanie polega m.in. na szperaniu po bibliotekach (czytaj w internecie) czy choćby zajrzeniu do jakiegokolwiek podręcznika i kombinowanie samemu bo jesli tego nie zrobisz, to znaczy, że się na studia nie nadajesz 1. wyznacz kąt padania na dolną ściankę pryzmatu=czysta geometria + własności kątów w trójkącie 2. zastosuj prawo Snella , podstaw β = 90o 3. i to tyle
14 maj 09:07