fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ogniskowa zwierciadła student: Prosze o rozwiązanie zadania i ewentualne wytłumaczenie Znaleźć ogniskową zwierciadła wklęsłego, dającego rzeczywisty obraz przedmiotu powiększony czterokrotnie. Odległość między przedmiotem i jego obrazem wynosi 0,15m.
13 maj 15:58
||: wystarczy podstawić do wzorów na powiększenie i 1/f = 1/x+1/y
13 maj 16:53