fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
naczynie połączone nnn: Naczynie połączone o ramionach, których pole powierzchni wynosi 11,5 cm2 każe, jest wypełnione rtęcią. Do jednego z ramion wlano wodę o masie 1 kg; do wody wrzucono drewniany klocek o masie
 kg 
0,15kg. Oblicz różnicę wysokości rtęci w tych ramionach. ρHg = 13600

. Zrobiłem to
 m3 
w sposób przedstawiony poniżej i bardzo proszę o sprawdzenie, czy dobrze zrobiłem, bo nie jestem pewien. p1 = p2
F1 F2 

=

/*S
S S 
F1 = F2 mHg1 * g = mK *g + mw * g + mHg2 * g /:g ρHg * V1 − ρHg * V2 = mK + mw /:ρHg
 mK + mw 
V1 − V2 =

 ρHg 
 mK + mw 
S * h1 − S * h2 =

/:S
 ρHg 
 mK + mw 
h1 − h2 =

 ρHg * S 
 0,15kg + 1kg 
h1 − h2 =

 
 kg 
13600

* 0,00115 m2
 m3 
 
h1 − h2 ≈ 0,074 m = 7,4 cm
12 maj 20:17