fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kamertony Staś : Dwa identyczne kamertonybpostawiono oko siebie przy czym jeden z nich naprawiono w drgania. Czy w drugim kamertonie dojdzie do zjawiska rezonansu mechanicznego czy tylko akustycznego?
12 maj 13:53