fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prędkość liniowa vs. prędkość kątowa Stary: Witam Wiedząc, że prędkość kątowa koła wynosi ω=10 rad/s, należny znaleźć prędkość liniowa punktu na obwodzie. Promień kola to r=1m. I rozwiązanie V=ω*r V=10 rad/s * 1 m = 10 m/s II rozwiązanie V= 10rad/s * 1m V= 10 1/s * 2pi *1m V= 20pi m/s V= 62,8 m/s Które rozwiązanie jest porawne? Czy 1/s = rad/s? Z góry dziękuje za pomoc.
12 maj 12:04
'Leszek: Rozwiazanie I jest poprawne , w l l nie potrzebnie zamieniles rad → stopnie ?
12 maj 13:17
Stary: Czyli jeżeli dobrze rozumiem radian jest jednostką bezwymiarową? Mnożąc przez 2pi podaną prędkość otrzymam wynik w stopniach/s?
12 maj 13:26
'Leszek: Tak , masz racje !
12 maj 14:26
Stary: Dzięki
12 maj 15:27
||: ma rację, bo już na 3 innych forach mu to napisali
12 maj 20:20