fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Waz ogorodwy Staś : W weź ogorodowym o stałym przekroju kołowym i nieznanej długości zbudowanym z przezroczystego materiału widać poziom wody. Wąż jest wygięty na kształt litery U. Poziom wody widać w obu wniesionych do końcach weza. Wyprowadzi wzor pozwalający obliczyć wysokość słupa wody w wężu jeśli znany jest okres drgań słupa wody.
12 maj 10:20