fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zmiana prędkości i położenia w czasie Michał: Punkt materialny poruszał się po linii prostej od chwili czasu t=0 do t=8. W chwili t0 jego położenie było zerowe. x0=0 1) dla t e <0,2) v=const.=2m/s 2)dla te<2,6> v(t)=2−1/2*(t−2) m/s 3)dla t e (6,8> v=const.=v(6) a) Naszkicuj wykres zmian prędkości w funkcji czasu − v(t) dla t e <0,8> b) Naszkicuj wykres zmian położenia w funkcji czasu − x(t) dla te<0,8> Bardzo proszę o pomoc, kompletnie się pogubiłem w tym zadaniu chociaż z pozoru proste. Wystarczą same obliczenia
9 maj 12:40
||: A z czym konkretnie masz trudność
9 maj 22:45