fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kondensator Basia: między okładki płaskiego kondensatora powietrznego wsunięto szklaną płytkę tak że zajęła ona połowę przestrzeni między płytkami. Grubość szklanej płytki równa jest odległości między okładkami. Ile razy i jak zmieniła się pojemność elektryczna kondensatora?E=7
8 maj 18:39
'Leszek: Pojemnosc elektryczna pustego kondensatora : C = εo S/d Po wsunieniu plytki szklanej otrzymujemy dwa kondensatory polaczone rownolegle : C1 = εo ε 0,5S/d , C2 = εo 0,5S/d Czyli pojemnosc kondensatora : Cc = C1 + C2 = .....
8 maj 18:57
Basia: Dziękuję za pomoc
8 maj 19:06