fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na sprężynce o współczynniku sprężystości k... Maja: Pomoże mi ktoś z tym zadaniem ?emotka Na sprężynce o współczynniku sprężystości k zawieszono małe ciało o masie m. Następnie masę tę wytrącono z położenia równowagi krótkotrwałą siłą w kierunku pionowym. Rozważ ruch ciężarka, znajdź jego wychylenie z położenia równowagi i prędkość. Wylicz energię kinetyczną, potencjalną i całkowitą.
7 maj 20:36
'Leszek: Rownanie ruchu ciezarka :
 d2x 
m

= − kx
 dt2 
Jest to rownanie rozniczkowe jego rozwiazaniem jest funkcja x(t) = A* sin(ωt + φ) jest to wychylenie z polozenia rownowagi To zadanie jest rozwiazane w wielu podrecznikach , wystarczy przeczytac !
7 maj 20:58