fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomóżcie Dami: Cztery nieskończenie długie przewodniki tworza prostokąt o bokach 2a oraz 4b. Wiedząc że w przewodnikach płyną prądy o natężeniach L, 2L, 3L, 4L proszę policzyć natężenie pola magnetycznego w środku prostokąta ( prądy w równoległych przewodach płyną w tym samym kierunku ).
7 maj 13:06
'Leszek: Zrob rysunek i narysuj wektory natezenia H , pamietaj o regule "prawej dloni" dla
 J 
okreslenia kierunku i zwrotu wektora H , skorzystaj ze wzoru H=

 2πr 
,
7 maj 18:48
Dami: A można coś więcej? Ja nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić?
10 maj 18:59
: jsk nie masz pojęcia, to nie truj dupy i idź spać
10 maj 23:42
Dami: Wielkie dzięki za pomoc, po prostu ekstra
12 maj 18:44
||: zrób najpierw użytek ze swojego mózgu zanim zaniknie
12 maj 20:17