fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wilgotność względna Oreu: Maksymalna zawartość pary wodnej w powietrzu o temperaturze 30 stopni C może wynieść 30 g/m3. Zaznacz wartość wilgotności względnej powietrza atmosferycznego o temperaturze 30 stopni C, w którym zawartość pary wodnej wynosi 1/3 wartości maksymalnej. Może mi ktoś pomóc w znalezieniu wzoru i naprowadzenia mnie na wynik? Nie było mnie na lekcji i niezbyt wiem jak to obliczyć
6 maj 21:27
Oreu: Przepraszam już nie ważne :3 Odkryłem sekret
6 maj 21:31