fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Współczynnik tłumienia Krzyś: Cześć, mam taką zagwozdkę dotyczącą wahadła. Mianowicie chodzi o to: Przyjmijmy, że mamy wahadło fizyczne tłumione oporem powietrza i tarciem w podporze. Teraz jak będzie wyglądało rozwiązanie równania ruchu takiego wahadła? przyjmijmy, że współczynnik tłumienia, gdy występuje sam opór powietrza wynosi Beta 1 a gdy występuje samo tarcie to współczynnik tłumienia wynosi Beta 2 x = A * exp (−Beta*t) * cos (omega1*t + fi) Jak będą działały oba "tłumiki" to Beta będzie się sumowało czy jak?
6 maj 21:13
7 maj 12:42
'Leszek: Wspolczynniki tlumienia dodajemy i mamy jeden wspolczynnik .
7 maj 18:50
Krzyś: Czyli równanie przyjmie postać: x = A * exp (−(Beta1+Beta2)*t) * cos (omega1*t + fi) ?
7 maj 21:04
'Leszek: Tak !
7 maj 21:28
Krzyś: Dziękuję
8 maj 07:58