fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pocisk i wahadło balistyczne kleks: Pocisk o masie m uderza w tzw. wahadło balistyczne o masie M i długości l. Znając końcowy kąt wychylenia wahadła od pionu α, obliczyć poziomą prędkość początkową pocisku w trzech przypadkach: a) pocisk po uderzeniu grzęźnie w wahadle, b)pocisk odskakuje od wahadła c)pocisk spada czyli traci swoją prędkość
6 maj 20:33
||: Zasada zachowania pędu + geometria
 h 
cosα = 1 −

 L 
7 maj 12:45