fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Sprężyste zderzenie dwóch kul kleks: Dwie kule o masach m1 i m2 wiszą na nitkach o tej samej długości, stykając sie ze sobą. Pierwszą kule odchylamy na wysokość h i puszczamy. Obliczyć na jaką wysokość wzniosą sie obie kule po sprężystym zderzeniu.
6 maj 20:33
||: 1. Z zasady zachowania energii oblicz prędkość pierwszej kuli tuż przed zderzeniem. 2. Z zasady zachowania pędu i energii prędkości kul po zderzeniu. 3. Z zasady zach.energii wysokości kul
7 maj 12:44