fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
hamowanie autobusu Bernard:
 km 
Autobus o masie 5 ton, poruszający się z prędkością 36

, został zahamowany na drodze
 h 
12,5 m. Zakładając, że w czasie hamowania ruch autobusu był jednostanie opóźniony, bez siły tarcia i oporu pwietrza, wyznacz siłę hamowania.
27 kwi 19:32
'Leszek: Energia kinetyczna autobusu zostaje zamieniona w prace sily hamujacej
mv2 mv2 

= F*S ⇒ F =

2 2S 
27 kwi 20:42
Bernard: ok dzięki wielkie , wlasnie zastanawiałem sie czy zadanie może mieć związek z energią, że akurat pochodzi z książki z działu kinematyki
28 kwi 14:26
||: Skoro z kinematyki to należałoby je rozwiązać tak: (1): F = ma
 at2 
(2): s = vot −

 2 
(3): Vk = 0 = Vo − at z ostatniego r−nia wyznaczasz t , które podstawiasz do (2) a z kolei z niego wyznaczasz opóźnienie a, które podstawisz do (1) i masz emotka
30 kwi 15:06
'Leszek: Ale w dziale kinematyka nie wystepuje pojecie sily , dopiero w dynamice ,byc moze tu chodzi o zastosowanie wzorow kinematycznych , tak jak pokazal @ II
30 kwi 15:39
Bernard: Dziękuję bardzo jeszcze raz. Chyba autorzy książki sie pomylili. emotka
1 maj 23:01