fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rzut ukośny + II zasada dynamiki fizykman14: Ciało znajdujące się na wysokości h nad powierzchnią ziemi rzucono w górę pod kątem π/6 do poziomo z prędkością V0 = 5 m/s (jest to rzut ukośny z wysokości h). Prędkość końcowa ciała (tuż przed upadkiem) wyniosła |Vk| = 17V0. Wyznacz h, zaniedbując opory powietrza. Na jaką maksymalną wysokość H nad powierzchnię ziemi wzniosło się ciało? Rozwiąż to zadanie dwoma sposobami: korzystając z drugiej zasady dynamiki oraz z zasady zachowania energii mechanicznej. Na jaką maksymalną wysokość H nad powierzchnię ziemi wzniosłoby się to ciało rzucone w opisany sposób, gdyby straty energii mechanicznej związane z oporami powietrza wyniosły 5% początkowej energii mechanicznej? Zrobiłem już to zadanie korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej, ale nie mam pomysłu jak zabrać się za nie korzystając z II zasady dynamiki. Dziękuję za pomoc
25 kwi 19:39
||: Układasz r−nia ruchu i je rozwiązujesz
 gt2 
np. y(t) = h + votsinα −

 2 
x(t) =votcosα plus warunek, że y=0 ⇒v= 17vo
26 kwi 09:05