fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła sztywna Marcin: rysunekJednorodny walec o masie 20 kg i promieniu 20 cm owinięto żyłką, do końca której przyłożono siłę F = 20N. Walec toczy się (rysunek jak powyżej) po poziomej płaszczyźnie bez poślizgu. Ile wynosi: a) przyspieszenie liniowe i kątowe walca względem jego środka masy; b) kierunek i wartość siły tarcia działającej na walec; c) energia kinetyczna ruchu obrotowego walca oraz jego całkowita energia kinetyczna po czasie 5 s (założyć, że początkowo walec spoczywał). Bryła Sztywna to dla mnie kompletna czarna magia nawet po przesiedzeniu kilku godzin nad teorią. Proszę o pomoc, bo sam nie mam szans z tym zadaniem.
25 kwi 09:27
'Leszek: Ruch postepowy walca : F − T = ma Ruch obrotowy walca wzgledem swojego srodka:
 (F+T)r 
ε =

 J 
Oraz ε=a/r , J = 0,5mr2 Czyli
 (F+T)r 4F 
a/r =

⇒T = 0,5ma −F i F−T = ma ⇒ a=

 0,5mr2 3m 
 4F 
ε=

 3ma 
Sila tarcia T = F − ma = − F/3
 2 J ε2t2 
Energia kinetyczna ruchu obrotowego : Eko =

=

 2 2 
 mv2 ma2t2 
Energia ruch postepowego : Ek =

=

 2 2 
Energia calkowita Ec = Eko + Ek
25 kwi 12:21