fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch harmoniczny w cieczy Kuba: Areometr pływa w pewnej cieczy. Po zanurzeniu go i puszczeniu zaczyna wykonywać drgania o okresie T=5 s. Proszę znaleźć gęstość cieczy przy założeniu braku tłumienia. Do obliczeń przyjąć: ciężar areometru Q=4 N, średnica areometru D=12 mm. Już pomijając dane, chodzi mi o sposób rozwiązywania takiego zadania. Od czego zacząć i z czego skorzystać?
24 kwi 19:51
'Leszek: Ruch ciala opisany jest rownaniem : ma = −Fw ⇔ma = − ρgS*x , x dodatkowa zanurzenie ciala w glab cieczy
 ρgS 
a= −

*x
 m 
Oraz
 ρgS 
a = − ω2*x , rownanie oscylatora harmonicznego ⇒ ω2 =

 m 
S = D2π/4 , m = Q/g , T = 2π/ω
24 kwi 20:33