fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
spadek ciał nuit: Pierwsze ciało spada z wysokości 20 m, a drugie ciało o tym samym kształcie i o tej samej masie spada z wysokości 1 m. Czy siła sprężystości podłoża (piasku), która działa na ciało pierwsze, będzie sie różnić od tej, która działa na ciało drugie w chwili upadku ciał? Wyjaśnij, dlaczego ciało pierwsze zrobi w piasku większe wgłębienie niż ciało drugie.
20 kwi 21:05