fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
blagam pomozczie Piotr: rysunekW obwodzie szeregowym RLC płynie prąd, ktorego natężęnie I= I0 sin(wt) przy czym I0= 46mA, f= 220 Khz, L=3,9 mH, R = 1,9kΩ, C=78pF. Jaka jest maksymalna wartość napięcia źródła? Jakie jest napięcie wyindukowane na cewce w chwili t= 91s? Opowiedz: 199V; −181V.
19 kwi 23:10
||: Uo = IoZ Z = R2+(RL−Rc2) podstaw i sprawdź
20 kwi 00:09
||: UL(t) = IoRLcosωt te wzory znajdziesz w kazdym podręczniku na poziomie szkoły średniej
20 kwi 00:12