fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Układy K’ oraz K” poruszają się w przeciwnych kierunkach wzdłuż osi OX, Artur: Układy K’ oraz K” poruszają się w przeciwnych kierunkach wzdłuż osi OX, względem układu K. Prędkość K’ względem K wynosi (2/3)c; wartość prędkości K” względem K wynosi (4/5c). Jaka jest wartość prędkości K’ względem K”?
19 kwi 13:57
'Leszek: Skorzystaj ze wzoru na predkosc wzgledna :
  v1 + v2  
v1,2 =

  1 + (v1*v2)/c2 
19 kwi 15:13
Artur: dzięki
19 kwi 16:31