fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka jajecko: Spadający kamień był widoczny w oknie o wysokości h=1,5m w ciągu t1=0,25s. Oblicz, z jakiej wysokości, licząc od górnej framugi okna, spadł kamień. Pomiń opory ruchu.
18 kwi 17:24
Fizyk1: Niech: V1 − prędkość w chwili wejścia w górną część okna t − czas spadania do czasu wejścia w górną część okna x− szukana wysokość g=10m/s2 V1=g*t h=V1*t1+(g*t12)/2 V1=(h−(g*t12)/2)/t1 V1=19/4 m/s t=V1/g= 19/40 s x= (g*t2)/2=1.1281 m Powinno się zgadzać
18 kwi 17:40
jajecko: źle stary: Odp. ≈2,63m
18 kwi 17:43
Fizyk1: To o co ci w końcu chodzi x+h czy x bo twoja odpowiedź jest od dolnej framugi okna: 2,63≈1,5+1.128...
18 kwi 17:55