fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ładunki fiz: Dwa jednakowe ładunki dodatnie Q znajdują się w odległości D od siebie. Podaj, jak zmieni się potencjał po la i energia potencjalna w miejscu, gdzie się znajdują, jeśli zmienimy znak ładunków?
18 kwi 12:13
||: potencjał zmieni znak
18 kwi 15:24
||: następne pytanie kosztuje...emotka
18 kwi 15:24